ARARAT-Agencja ochrony
 ARARAT-Agencja ochrony

ochrona obiektów

Stacjonarna ochrona to podstawowa forma ochrony, realizowana przez system posterunków zlokalizowanych na terenie chronionego obiektu.


Do zadań pracowników ochrony fizycznej należą w szczególności:

-nieustanne czuwanie nad życiem i zdrowiem naszych klientów,
-nadzór nad powierzonym im mieniem,
-zapobieganie włamaniom, kradzieżom, napadom, aktom wandalizmu oraz zakłóceniom porządku publicznego,
-współpraca ze służbami publicznymi:

Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską itp.,
-wykonywanie innych zadań związanych z maksymalnym zabezpieczeniem obiektu.

Wszyscy nasi pracownicy są sprawdzeni i profesjonalnie przeszkoleni do wykonywania zawodu.

Rodzaj umundurowania i wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności jest zależny od charakteru obiektu i rodzaju powierzonych zadań ochronnych.

Wsparciem dla pracowników ochrony fizycznej są zmotoryzowane patrole interwencyjne reagujące natychmiast po otrzymaniu wezwania.


Chronimy:


-mieszkania, osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne, sklepy, magazyny, hurtownie, uczelnie i szkoły, biura, firmy ,zakłady przemysłowe, place budowy i inne.

-Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia, dlatego przygotowywane przez nas plany ochrony są ściśle dostosowywane do jego specyfiki i opracowane na podstawie analiz potrzeb i zagrożeń.

-ochrona osobista

-W ramach świadczonych usług oferujemy również ochrone osób wskazanych przez Zleceniodawcę.

Najwyższym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobie chronionej.


Dbają o to odpowiednio przeszkoleni pracownicy z wyjątkowymi predyspozycjami psychofizycznymi, posiadającymi wieloletnią praktykę.
Korzystamy z najnowszej generacji sprzętu i środków pomagającym nam wyeliminować zagrożenie chronionych osób.
Wszelkie działania związane z ochrona osobistą ustalane są indywidualnie z Klientem.

ochrona imprez masowych

Zabezpieczamy imprezy plenerowe (koncerty, zawody sportowe, pikniki, festyny), konferencje, bankiety, rocznice oraz wszelkiego rodzaju imprezy prywatne itp.
Nasi pracownicy są przeszkoleni i posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. "O bezpieczeństwie imprez masowych".

Strona internetowa:www.ararat.pl
Wizytówka:www.araratao.ochronawpolsce.pl
Adres e-mail:ararat@ararat.com.pl
Telefon:Tel.+48 32 316 25 75
Fax.+48 32 318 23 36
Ulica:Kacza 2
Kod i miasto:41-400 Mysłowice
Województwo:Dolnośląskie
Dodatkowe zdjęcia